Dự án tiêu biểu

Khu công nghiệp NOKIA - Bắc Ninh

Ngày đăng: 03/03/2014

Tên dự án: Khu công nghiệp Nokia
Vị trí: Bắc ...

>> Chi tiết

Dự án: Kè Sông Kim Ngưu

Ngày đăng: 03/03/2014

Tên dự án: Kè sông Kim ...

>> Chi tiết

Chung cư 12 tầng - Phú thượng

Ngày đăng: 31/12/2013

Tên dự án: Chung cư 12 tầng Phú thượng
Địa chỉ: Hà ...

>> Chi tiết

Trung tâm huấn luyện tìm kiếm cứu nạn sân bay Gia Lâm

Ngày đăng: 31/12/2013

Tên dự án: Trung tâm huấn luyện tìm kiếm cứu nạn sân bay Gia Lâm
Địa chỉ: Gia lâm - Hà ...

>> Chi tiết

Dự án: Tòa nhà Thụy Khê

Ngày đăng: 31/12/2013

Tên dự án: Tòa nhà Thụy Khê
Địa chỉ: Thụy Khê - Hà ...

>> Chi tiết

Khu Đô Thị Văn Khê

Ngày đăng: 31/12/2013

Tên dự án: Khu Đô thị Văn Khê
Địa chỉ: Văn ...

>> Chi tiết

Thi công công trình nhà dân

Ngày đăng: 31/12/2013

Tên dự án: Công trình hộ dân cư
Địa chỉ: Số 33 - Hoàng ...

>> Chi tiết

Công trình tại Hải Phòng

Ngày đăng: 31/12/2013

Tên dự án: Công trình tại Hải Phòng
Địa chỉ: Hải ...

>> Chi tiết

Dự án Pháp Vân

Ngày đăng: 31/12/2013

Tên dự án: Pháp vân
Địa chỉ: Pháp vân - Hà ...

>> Chi tiết

Cầu xuân phương

Ngày đăng: 31/12/2013

Tên dự án: Cầu xuân phương
Địa chỉ: Xuân phương  - Hà ...

>> Chi tiết

  • Trang: 1 2 [3] 4
quảng cáo left
quảng cáo phải